Wystawa „Sztuka dawna”

Na ekspozycji znajdują się obiekty dawnej sztuki – rzeźby, malarstwo, meble, przedmioty rzemiosła artystycznego. Prezentują one różne style, pochodzą z różnych epok. Jest tu i kolekcja rzeźby gotyckiej z XV i początku XVI w. z niezwykłej urody figurą św. Jakuba Starszego, patrona pielgrzymów, epitafia i chorągwie pogrzebowe z jedyną zachowaną w Europie chorągwią dziecka – trzyletniego Botho zu Eulenburg oraz chorągwią uczestnika bitwy pod Wiedniem Fryderyka von der Groeben.
Są tu zabytki pochodzące z pałaców, dworów i kościołów, w większości uratowane przed zniszczeniem w trudnych latach powojennych przez założycielkę Muzeum Zofię Licharewą. Dokumentują one artystyczną historię tej części dawnych Prus i związki jej mieszkańców z kręgiem kultury europejskiej.
 
 

fot. Robert Zakrzewski