Wystawa „Mortem bonam vitae esse initium – Epitafia z terenu Prus z XVI-XVIII wieku”

Wystawa poświęcona jest portretom upamiętniającym i epitafium, zbiorom z zakresu tematyki luterańskiej. Epitafia z terenu Prus z X wieku prezentują różne style, dokumentują przemiany zachodzące  w sztuce sakralnej, pozwalają prześledzić 
kwestie mecenatu artystycznego na terenie Prus Książęcych. Powstały one z potrzeby zachowania pamięci o zmarłych i z przeświadczenia, że dobra śmierć jest początkiem nowego życia.

Prezentowane na ekspozycji obiekty pochodzą z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz z naszego muzeum.

Wystawa będzie prezentowana w muzeum do kwietnia 2024 roku.