Oddział muzealny „Baszta” – ekspozycja „W średniowiecznej kuchni”

Na wystawie znajdującej się w średniowiecznej baszcie obronnej znajdują się rekonstruowane na podstawie źródeł pisanych i ikonograficznych wnętrza kuchni z okresu średniowiecza. Zwiedzający mogą poznać różne typy palenisk i sprzętów kuchennych, naczyń ceramicznych, drewnianych i cynowych, które wykorzystywane były do przygotowania pożywienia i w czasie spożywania posiłków. Drewniane meble, naczynia ceramiczne i cynowe oraz żelazne sprzęty kuchenne zrekonstruowane zostały na podstawie znalezisk archeologicznych.

Ekspozycję uzupełniają oryginalne drewniane naczynia i sprzęty użytkowane jeszcze kilkadziesiąt lat temu w wiejskich gospodarstwach. Ich wygląd i sposób wykonania nie zmienił się od kilkuset lat. Dopełnieniem wystawy są plansze z tekstami oraz wielkoformatowe fotografie ze scenami z średniowiecznej kuchni autorstwa Moniki Ekiert-Jezusek.

Wirtualny spacer – oddział BASZTA

Baszta usytuowana w północno-wschodnim narożniku miejskich murów obronnych stanowiła element systemu obronnego miasta. Wybudowana została w drugiej połowie XIV w., prawdopodobnie przed 1374 r. Na dwóch kondygnacjach baszty znajdowały się otwory strzelnicze. Przypuszczalnie na piętrze umieszczono wejście zapewniające komunikację z gankami na murze obronnym północnym i wschodnim. W latach 1667-1670 do baszty drewnianym rurociągiem doprowadzono wodę z Górnego Stawu. Można przypuszczać, że w baszcie znajdowała się wtedy studnia wodociągowa (rząp), z której czerpano wodę lub za pomocą pompy tłoczono do wodociągu na terenie miasta. W XVIII w. w pobliżu baszty usytuowany był Plac Parad do ćwiczeń oddziałów wojskowych stacjonujących w mieście a przy murze obronnym Królewski Skład Solny.

Wystawa przygotowana została na bazie zrealizowanego w 2014 r. projektu „W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej” wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.