W średniowiecznej kuchni – otwarcie wystawy 23. lipca 2014 r., godz. 12.00

fot. Monika Ekiert JezusekWystawa „W średniowiecznej kuchni”

Jak wyglądała praca w kuchni, jak wyglądały kuchenne sprzęty, czym różniły się kuchnie zamkowe i kuchnie bogatych mieszczan od kuchni w karczmie czy w wiejskiej chacie? Jak wyglądał posiłek prostych ludzi, jakie potrawy przygotowywano na stoły rycerzy i mieszczan? Odpowiedź na te pytania można będzie znaleźć na wystawie „W średniowiecznej kuchni”.

fot R.ZakrzewskiNa wystawie pokazane zostaną oryginalne zabytki związane z przygotowywaniem pożywienia. Będą to naczynia gliniane, kuchenne i stołowe – wszelkiego rodzaju garnki, dzbany i misy; drewniane naczynia klepkowe służące do przechowywania produktów, przygotowywania potraw i podawania ich na stół. Zaprezentowane zostaną drewniane misy i talerze toczone na średniowiecznych tokarkach, noże, tasaki i inne metalowe sprzęty kuchenne. Większość zabytków wypożyczona została z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Oprócz zabytków pozyskanych w czasie badań archeologicznych, na wystawie, we wnętrzach zrekonstruowanych na podstawie średniowiecznych miniatur książkowych, wyeksponowane zostaną kopie i rekonstrukcje średniowiecznych mebli kuchennych, kuchennej i stołowej zastawy glinianej oraz sprzętów kutych z żelaza. Zwiedzający wystawę będą mieli także okazję do zapoznania się z opisem przygotowywania rozmaitych potraw w średniowieczu. Niewątpliwą ozdobą ekspozycji będą zdjęcia wykonane przez Monikę Ekiert Jezusek.

W średniowiecznej kuchniProjekt „W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.