Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im.Wojciecha Kętrzyńskiego,
  11-400 Kętrzyn, Plac Zamkowy 1, mwk@muzeum.ketrzyn.pl (dalej jako „Administrator”);
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora – Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn oraz korespondencyjnie : Inspektor Ochrony Danych – EX LEGE SZKOLENIA PRAWNICZE; OUTSOURCING USŁUG IOD RAFAŁ ANDRZEJEWSKI , ul. Jurowiecka 19/147; 15-101 Białystok; iod.r.andrzejewski@muzeum.ketrzyn.pl ; lub telefonicznie – tel. 504 976 690
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania oraz w celu przedstawienia informacji dotyczących działalności Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest  warunkiem przedstawienia informacji dotyczących działalności Administratora.