AKTUALNOŚCI

Druga edycja Letniej Sceny Zamkowej

Tegoroczna druga edycja Letniej Sceny Zamkowej już za nami. W ciągu trzech miesięcy, od czerwca do sierpnia wystąpili między innymi: - Olga Anikiej & Kamil...

XVIII Jarmark na Św. Jakuba – 2023

Już po raz osiemnasty odbył się w scenerii kętrzyńskiego Zamku Jarmark Średniowieczny na Św. Jakuba w dniach 22-23 lipca. Jak zwykle, w czasie dwóch lipcowych dni i...

Epitafia z terenu Prus – Akademia 2023

Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie muzealnej Akademii 2023. W programie dwa wystąpienia związane z otwartą niedawno wystawą „Mortem bonam vitae esse initium –...

AKADEMIA 2021-2023

Akademia 2023 – „Portrety niemieckich świętych, czyli o zawiłych losach niektórych epitafiów…”

„Portrety niemieckich świętych, czyli o zawiłych losach niektórych epitafiów po 1945 roku” W kościołach dawnych Prus Wschodnich przed 1945 rokiem znajdowały się, oprócz obiektów związanych...

Akademia 2023 – „Luterańskie epitafia ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie…”

„Luterańskie epitafia ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jako przykład mecenatu artystycznego w Prusach Książęcych.” - w ramach Akademii 2023 historię kolekcji...

Akademia 2023 – „Ukrzyżowanie”. Rycina Gerarda Edelincka wg obrazu Eustachego Le Sueura

Tematem kolejnego spotkania muzealnej Akademii była rycina Gerarda Edelincka ze zbiorów kętrzyńskiego muzeum. O treści i symbolice dzieła, o siedemnastowiecznym malarzu, którego obraz stanowił...

SZKICE Z HISTORII KĘTRZYNA

Szkice z historii Kętrzyna – Kaplica szpitalna Świętego Ducha w Rastenburgu

Jak wyglądały szpitale w średniowiecznych Prusach i komu służyły ? Jak wyglądała kaplica szpitalna Świętego Ducha w Rastenburgu, jakie były jej losy i co...

Szkice z historii Kętrzyn – O herbie Rastenburga – Kętrzyna

W kolejnym odcinku "Szkiców z historii Kętrzyna" tym razem o herbie miasta. Jak wyglądały najstarsze wizerunki herbu Rastenburga, jakie zwierzę na nich przedstawiono, kiedy...

Szkice z historii Kętrzyna – ,,Zmartwychwstanie” z epitafium Kannacherów

"Zmartwychwstanie" w zbiorach Muzeum w Kętrzynie to szesnastowieczny zabytek, który dawniej był częścią epitafium rodziny Melchiora Kannachera, kapitana Rastemborka. Obraz i upamiętnione w epitafium...

Szkice z historii Kętrzyna – Motyw Ukrzyżowania w sztuce ze zbiorów Muzeum w Kętrzynie

W kolejnej prezentacji z cyklu Szkice z historii Kętrzyna przedstawiamy dwa zabytki o tematyce pasyjnej. Są to późnorenesansowe epitafium Albrechta von Barthein (zmarłego 1569)...

Szkice z historii Kętrzyna – Konwisarstwo w dawnym Rastenburgu

Częstowanie gościa wilkiem w cechu rzeźników, kielich Zu Polsen Kirche, lichtarz z ryńskiej świątyni. Kim byli konwisarze działający w Rastenburgu i jak wiele przedmiotów...

Szkice z historii Kętrzyna – Gotycka rzeźba św. Jakuba

Rzeźba św. Jakuba Starszego z dawnej kaplicy szpitalnej Świętego Ducha w Kętrzynie i jej zawiłe losy. O jednej z najpiękniejszych, późnogotyckich rzeźb z terenu...