Edukacja w Muzeum

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum. Tematyka zajęć dopasowana jest do różnych grup wiekowych.

Terminy i tematy lekcji muzealnych prosimy uzgadniać pisząc na adres e-mail edukacja@muzeum.ketrzyn.pl lub dzwoniąc pod numer 89 752 32 82.

GRUPY PRZEDSZKOLNE, SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-VI:

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII, SZKOŁA SREDNIA:

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne