Kontakt

Muzeum
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
pl.Zamkowy 1
11-400 Kętrzyn
tel. (+48) 89 752 32 82
e-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl

Oddział Muzeum – „Baszta”
ul.Traugutta 2
11-400 Kętrzyn