Kontakt

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
pl.Zamkowy 1
11-400 Kętrzyn, Poland
phone (+48) 89 752 32 82
e-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl

Branch – „Baszta” (Tower)
ul.Traugutta 2
11-400 Kętrzyn, Poland