Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

praceOgłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Tęcza kraju rodzinnego” organizowanego przez Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Nagrodzone prace wyłoniło 9 grudnia 2015 r. Jury konkursowe w składzie: Daria Zecer (dyrektor Muzeum), Szymon Jan Parda (dział edukacyjny Muzeum), Justyna Kamińska (plastyk KCK), Jerzy Stankiewicz (artysta plastyk). Zgodnie z przyjętą punktacją Jury ustaliło następujące wyniki konkursu:

Uczniowie gimnazjów
I miejsce – Maciej Mróz
II miejsce – Anna Kmito
III miejsce – Agata Kowalewska
Wyróżnienia: Lidia Hermanowicz i Anna Mgeładze-Arciuch

Uczniowie szkół podstawowych
I miejsce – Karina Witkowska
II miejsce – Natalia Hałak
III miejsce – Patryk Skoczko
Wyróżnienia: Joanna Skakuj, Julia Goliasz, Amelia Kordala

Opiekunami plastycznymi placówek z największą liczbą nagrodzonych uczestników konkursu są panie: Anna Opala i Lilla Dzirba. O terminie uroczystego wręczenia dyplomów, nagród i wyróżnień oraz warunkach eksponowania prac w galerii pokonkursowej placówki biorące udział w Konkursie zostaną powiadomione telefonicznie. Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom, ich opiekunom plastycznym i rodzicom serdecznie gratulujemy.

1 msc