Kolejne spotkanie z cyklu „Książka o Regionie”

W dniu 15. marca zapraszamy na godzinę 17.00 na spotkanie z cyklu „Książka o Regionie”. Tym razem prezentować będziemy książkę Wiesława M. Pawłowskiego „Pieniądz zastępczy na Warmii, Mazurach i Powiślu w roku plebiscytowym 1920”.
W publikacji omówiona została problematyka pieniędzy zastępczych emitowanych w 1920 i 1921 roku na terenach objętych plebiscytem. W części katalogowej, obejmującej emisje z 20 miejscowości dawnych Prus Wschodnich ujęto aż 250 bonów papierowych i 3 monety metalowe. Znalazły się tam także bony związane z upamiętnianiem plebiscytu w latach późniejszych.
Wydawnictwo uzupełniają materiały propagandowe z okresu plebiscytu, pocztówki i herby miast, w których emitowany był pieniądz zastępczy.