Wszechwładza Śmierci. Kilka słów o ikonografii motywu – Akademia 2024

W wtorek 27 lutego zapraszamy do Muzeum na godzinę 17.00 na specjalne seminarium naszej muzealnej Akademii 2024.
Wykład „Wszechwładza Śmierci. Kilka słów o ikonografii motywu”, który przedstawi dr Jowita Jagla (kierownik Działu Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku) stanowić będzie swoistą opowieść o obrazowych, alegorycznych ujęciach Śmierci – pojmowanej nie jako siła władająca nad człowiekiem – jednostką / człowiekiem – indywidualnym, ale utożsamianej z mocą doświadczającą całą ludzką społeczność (wszystkie stany; przedstawicieli różnych zawodów, krajów, itp.). Wykład będzie obejmował przegląd przedstawień malarskich i graficznych od średniowiecza do wieku XVIII, zaś inspirację dla kolejnych motywów stanowić będzie XVI-wieczny obraz Walka ludzi ze Śmiercią (znajdujący się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, obecnie zaś prezentowany w muzeum w Kętrzynie na wystawie „Bonam Vitae Esse Initium. Epitafia z terenu Prus z XVI-XVIII wieku”).
Zapraszamy serdecznie do wysłuchania opowieści o Wszechwładnej Śmierci, ale również wysłuchania opowieści o nas samych, uwikłanych w śmiertelny los…