Contact us

Muzeum
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
pl.Zamkowy 1
11-400 Kętrzyn, POLAND
phone +48 89 752 32 82
e-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl

Branch of Museum – „Tower” (Baszta)
ul.Traugutta 2
11-400 Kętrzyn