Europejskie Dni Dziedzictwa 2011

Muzeum im.Wojciecha Kętrzyńskiego serdecznie zaprasza na wykład mgr Mariusza Wyczółkowskiego „Baba kamienna z Poganowa”, który odbędzie się 30.09.2011 r o godzinie 18.00 na Zamku w Kętrzynie. Spotkanie zamyka cykl spotkań w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 na Warmii i Mazurach.

Tematem tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa są „Kamienie milowe” – zabytki kultury materialnej i niematerialnej, wydarzenia, które można zaprezentować jako wkład polskiego dziedzictwa kultury i historii w rozwój Europy. Spotkanie w Muzeum w Kętrzynie poświęcone będzie prezentacji najnowszych ustaleń dotyczących antropomorficznej pruskiej rzeźby kamiennej („baba pruska”). Jej odkrycie w czasie badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego miejsca kultu w Poganowie pod Kętrzynem, uważane jest przez wielu badaczy za jedno z najciekawszych odkryć dotyczących historii Prus. Serdecznie zapraszamy.