Koncert kameralny „Pro Musica Antiqua”

serdecznie zapraszamy na koncert kameralny zespołu „Pro Musica Antiqua”, który odbędzie się 8 lipca o godzinie 18.30 na Zamku w Kętrzynie. Koncert połączony będzie z pierwszą, po zakończonej konserwacji, publiczną prezentacją nagrobnych chorągwi z kościoła w Szestnie.

Pochodzące z początku XVIII w. malowana na blasze miedzianej chorągiew starosty Szestna Justa von Wilmsdorf i nieco wcześniejsza, malowana na blasze żelaznej chorągiew z wizerunkiem Johannesa Ernsta Küchenmeister von Sternberg należą do nielicznych tego typu zabytków zachowanych z terenu dawnych Prus Książęcych. Chorągwie zakonserwowane zostały dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków własnych parafii w Szestnie.

W zbiorach kętrzyńskiego muzeum znajdują się cztery takie chorągwie: blaszana Fryderyka von der Gröben, malowane na jedwabnym batyście chorągwie Larsa Albrechta von Bertzky i Fryderyka von Lesgewang, do której zachowało się oryginalne, jedyne w zbiorach muzealnych drewniane drzewce, oraz jedyna w europejskich zbiorach dziecięca chorągiew nagrobna trzyletniego Botho zu Eulenburg.