Konserwacja tkanin z zbiorów Muzeum

Konserwacja unikatowych tkanin ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo Kulturowe, dofinansowanie: 30.000 zł, rok realizacji: 2008