Odnowione rzeźby już na wystawie

Po trwającej wiele miesięcy konserwacji, do Muzeum wróciły dzisiaj (09.12.) trzy rzeźby i epitafium. Zabytki te zakonserwowane zostały w pracowni Barbary Kulczyńskiej-Nowak w ramach realizacji projektu „Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych (dofinansowanie: 32.000 zł).

Dzięki przeprowadzonej konserwacji na ekspozycję, po wielu latach nieobecności powróciły przedreformacyjne rzeźby Boga Ojca i Chrystusa Króla z grupy Trójcy Świętej oraz prawie naturalnych rozmiarów barokowy anioł w typie Abendmahlsengel z Tołkin. Obiekty te, w związku ze złym stanem zachowania, przez długi okres czasu nie były udostępniane na wystawach.

Rzeźby Chrystusa i Boga Ojca z grupy Trójcy Świętej zostały oczyszczone i zabezpieczone. Dzięki pracom konserwatora odsłonięto, zabezpieczono pierwotną polichromię rzeźb oraz uzupełniono brakujące jej fragmenty.

Rzeźba anioła, po usunięciu dziewiętnastowiecznych przemalowań odkryła swoje dawne oblicze. Najbardziej zaskakujący jest kolor szat, który dotychczas zasłonięty był warstwą farby olejnej z czasu nieumiejętnej konserwacji rzeźby w XIX w. Wykonane zostały uzupełnienia skrzydeł, scalono i uzupełniono dawną polichromię. Aż szkoda, że środki na konserwację nie pozwoliły na zakonserwowanie drugiej rzeźby z tej pary…

Po konserwacji na ekspozycję wróciło także manierystyczne epitafium Marii Gotlieby Sattegast, żony pastora z kościoła w Galinach. Po oczyszczeniu polichromii i uzupełnieniu brakujących elementów obiekt ten odzyskał dawne piękno.

Zapraszamy do obejrzenia odnowionych zabytków.