Warsztaty tradycji – rzemiosło i muzyka na zamku w Kętrzynie

W czasie trwania Jarmarku Średniowiecznego na św. Jakuba w Kętrzynie zaplanowano liczne koncerty i warsztaty, które odbywać się będą w ramach realizacji projektu „Warsztaty tradycji- rzemiosło i muzyka na zamku w Kętrzynie”. Głównym celem projektu jest prezentacja osiągnięć partnerów w odtwarzaniu muzyki dawnej – średniowiecznej i tradycyjnej, realizacji widowisk oraz rekonstrukcji dawnych rzemiosł. Partnerzy uczestniczący w projekcie przeprowadzą warsztaty, w czasie których pozostali uczestnicy projektu i osoby odwiedzające Jarmark będą mogli zapoznać się z pieśniami, muzyką, tańcami i instrumentami charakterystycznymi dla krajów i regionów poszczególnych partnerów.

Zespół Hol-Ter z Debreczyna (Węgry) przedstawi dawną i tradycyjną muzykę węgierską i bałkańską. Zorganizuje warsztaty muzyczne i taneczne. Zaprezentuje warsztaty kowalskie, skórnicze i pokazy filcowania, wykonywania biżuterii, lepienia w glinie i tkania. Zespół Rochus ze Zlatych Hor z (Czechy) zaprezentuje koncert tradycyjnej muzyki z Czech, warsztaty tańca i warsztaty tkackie. Polscy uczestnicy projektu przedstawią program z pieśniami i opowieściami średniowiecznych pielgrzymów, program na motywach dzieł św. Hildegardy z Bingen, program z tradycyjnymi pieśniami wędrownych śpiewaków oraz spektakl kukiełkowy na motywach średniowiecznych.

Lżejszy repertuar, przeznaczony głównie dla najmłodszych gości jarmarku, przedstawi teatr kukiełkowy Divadlo w Kufri z Koszyc (Słowacja).

Wymiana doświadczeń i wzajemne poznanie się uczestników projektu- partnerów wykorzystane zostanie przy realizacji wspólnych wieczornych koncertów. Warsztaty i koncerty odbywać się będą na zamku w Kętrzynie – na dziedzińcu, w pomieszczeniach zamku oraz w historycznych namiotach ustawionych przed zamkiem. Zajęcia warsztatowe przeprowadzane będą przedpołudniem i popołudniu, koncerty odbywać się będą w wieczornej scenerii zamkowego dziedzińca. Planowany czas trwania projektu to 6 dni. W tym czasie mieszkańcy miasta i turyści będą mieli szansę zapoznania się z dorobkiem artystycznym zaproszonych grup. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne będą na stronie internetowej imprezy w lokalnej prasie oraz na plakatach i folderach.

Projekt współfinansowany ze środków Internationale Visegrad Fund w kwocie 10.000 €.