Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele – przygotowania do nowej wystawy w Muzeum

Sukcesem zakończyły się negocjacje prowadzone z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. W zamian za wypożyczenie chorągwi pogrzebowych ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na wystawę przygotowywaną we fromborskim Muzeum, w Kętrzynie eksponowana będzie wystawa Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele. Zbiór chorągwi pogrzebowych w kętrzyńskim muzeum jest najbardziej reprezentatywnym zbiorem chorągwi pogrzebowych z Prus Książęcych. Warto przypomnieć, że znajduje się tu jedyna zachowana w europejskich zbiorach dziecięca chorągiew trzyletniego Botho zu Eulenburg oraz chorągiew Fryderyka von der Groeben, bohatera bitwy pod Wiedniem.

Na wystawie Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele zgromadzono liczne eksponaty wyjaśniające chrześcijańską filozofię choroby i chrześcijański stosunek do osób chorych. Są tam zebrane liczne przedstawienia świętych patronów, których wstawiennictwo chroni od różnych dolegliwości. Rozmaitość przedstawień pochodzących z różnych epok świadczy o ogromnej popularności kultu świętych uważanych za „niebieskich uzdrowicieli”. Warto przypomnieć, że w dawnym Kętrzynie, już pod koniec XV w. w kościele parafialnym św. Jerzego wzmiankowane były wikarie św. Wawrzyńca (patron w chorobach związanych z gorączką i bólami reumatycznymi), świętych Rocha i Sebastiana (patroni chroniący przed zarazą) i świętego Nikazego, męczennika z Zakonu Maltańskiego. Pierwszy szpital w Kętrzynie, prawdopodobnie pod wezwaniem św. Jerzego, ufundował w 1359 r. wielki mistrz Winrych von Kniprode. Być może pierwotnie był to szpital przeznaczony dla trędowatych, później także dla pozostałych potrzebujących opieki. Szpital znajdował się poza murami miejskimi na terenie Woli. Pod koniec XVII w. dokonano całkowitej przebudowy szpitala. W 1694 r. z fundacji kętrzyńskiego namiestnika Krzysztofa Aleksandra von Rauschke i jego siostry Sybilli Agnieszki z domu von Rauschke rozpoczęto budowę nowego kościoła szpitalnego św. Ducha, która została ukończona w rok później. W kętrzyńskim muzeum zachowała się wykonana wówczas tabliczka fundacyjna (na fotografii). W 1697 r. von Rauschke z burmistrzem Henrykiem Baltazarem Billichem wmurowali kamień węgielny pod nowe budynki szpitala dla ubogich. Z tego szpitala pochodzi osiemnastowieczna rzeźba Łazarza, patrona od trądu, przechowywana w zbiorach kętrzyńskiego muzeum.

Wystawa prezentowana będzie w Muzeum w sezonie letnim.