Nowy nabytek – przywilej cechu kuśnierzy z 1590 r.

Do zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego udało się zakupić przywilej wystawiony miejscowemu cechowi kuśnierzy. Dokument, spisany na dwunastu kartach pergaminu zawiera prawa i obowiązki członków cechu. Nadany został przez władze ówczesnego Rastenburga w dniu 20 września 1590 r. Pod dokumentem podpisali się burmistrz miasta Heinrich Weidenhammer, jego zastępca Lorenz Dörfer, miejscy komornicy A.Sonnenstuhl i Friedrich Kretschmann, radni miejscy G.Demlin, Heinrich Rose, Simon Dörfer i Erdmann Koppenhagen oraz pisarz miejski David Reich. Dokument wymieniony był w Kronice Miasta Rastenburga autorstwa Adama Huldricusa Schaffera spisanej w pierwszych latach XVIII w.

To jak dotąd najstarszy oryginalny dokument wystawiony przez miasto, który znajduje się w zbiorach kętrzyńskiego Muzeum. Zachowany jest w całości, łącznie z zawieszoną na plecionych jedwabnych sznurach wielką pieczęcią miejską.

Pieczęć zabezpieczona w specjalnym kapslu wytoczonym z drewna odciśnięta została w wosku. Użyto w tym przypadku jednego z najstarszych miejskich tłoków pieczętnych, który używany był już w pierwszej połowie XV w. To właśnie zły przerys odcisku tego tłoku był przyczyną pokutującego do dzisiaj stwierdzenia, że w herbie miasta umieszczona była sylwetka dzika. W zbiorach kętrzyńskiego Muzeum znajdował się dotychczas tylko jeden niewyraźny odcisk tej pieczęci na papierze.

Dokument pojawił się w jednym z antykwariatów w Niemczech. Dzięki stałemu monitorowaniu europejskiego rynku antykwarycznego udało się go zakupić do zbiorów kętrzyńskiego Muzeum.

Dokument i oryginalną pieczęć będzie można po raz pierwszy zobaczyć już 19 maja 2012 r. podczas Nocy w Muzeum.