Odnowiono barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera

Do Muzeum powróciło z konserwacji barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera. Konserwacja epitafium wykonana została w ramach realizacji projektu „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.”, który dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych). W czasie konserwacji oczyszczono obiekt z zabrudzeń i wtórnych przemalowań, uzupełniono brakujące elementy bogato rzeźbionej ramy.

Epitafium powróciło na wcześniejsze miejsce na wystawie sztuki dawnej.

Adam Huldricus Schaffer (*1674 +1707) przez ostatnie dwa lata życia był rektorem szkoły w Rastemborku (dzisiaj Kętrzyn) założonej w 1545 r. przez księcia Albrechta. A.Schaffer spisał kronikę miasta – „Chronik der Stadt Rastenburg”, która jest jednym z podstawowych źródeł dla badaczy zajmujących się przeszłością Kętrzyna. Przy pisaniu swojego dzieła Schaffer korzystał z jakiejś wcześniejszej kroniki oraz z dokumentów, z których wiele obecnie uznanych jest za zaginione.