Żyjący świat jezior Warmii i Mazur

Muzeum zaprasza na wystawę fotograficzną ” Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur” przygotowaną przez Muzeum Przyrody w Olsztynie. Tworzy ją kilkadziesiąt fotogramów przedstawiających piękno, ulotność i urok świata zwierząt oraz roślin, charakterystycznego dla warmińskiej i mazurskiej przyrody. Autorami zdjęć są znani fotograficy przyrody, autorzy wielu znakomitych albumów poświęconych przyrodzie, architekturze i krajobrazowi Warmii i Mazur. Twórcą wszystkich podwodnych zdjęć jest Jeremiusz Dutkiewicz z Olsztyna, większość fotogramów jezior Warmii i Mazur wykonał Mieczysław Wieliczko z Olsztyna, a fotogramy ptaków są autorstwa Ireneusza Dziugiela ze Szczytna i Waldemara Bzury z Krutyni.