Danuta Micińska-Szutkowska w Galerii Przyjaciół

autoDanuta Micińska – Szutkowska urodziła się 8 marca 1921 r. w Warszawie. W latach 1946-50 studiowała w warszawskiej ASP w pracowniach prof. Jana Cybisa i prof. Kazimierza Tomorowicza oraz prof. Wacława Taranczewskiego na ASP w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu ASP w 1955r. zamieszkała w Kolonii Rybackiej k/Węgorzewa pracując na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu północno-wschodniej Polski.

Zawodowo Pani Danuta Micińska -Szutkowska związana była z Domem Kultury w Wegorzewie i Muzeum Kultury Ludowej. Była konsultantem Wojewódzkiego Domu Kultury na województwo olsztyńskie, aktywnym członkiem Wojewódzkiej Komisji Etnograficzno-Artystycznej w Suwałkach. W dalszym ciągu pełni rolę doradcy w kwestiach artystycznych oraz dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu. Jest autorytetem dla artystów profesjonalnych, twórców ludowych oraz dla osób pracujących w placówkach kultury.

Kobieta renesansu. Osoba mądra, życzliwa ludziom, wierna ideałom młodości, niespożyta w pracy.

GP 3

W pracy twórczej zajmowała się malarstwem, rysunkiem, tkactwem, ceramiką, wyrobem biżuterii artystycznej. Jest autorką niepublikowanych małych form literackich. Swoją twórczość traktuje bardzo osobiście, dlatego też brała udział w niewielu wystawach zbiorowych. Pierwszą wystawę autorską dorobku artystycznego pani Danuty przygotowała Fundacja Dziedzictwo Nasze z Węgorzewa w 2013 r.

Na wystawie prezentowane jest malarstwo olejne, rysunki, monotypie, tkanina i jej projekty oraz unikatowa biżuteria. Kuratorami wystawy są Halina Kołba i Paweł Zdych.

 s4b

s7b

[fot. prac: Ludmiła Kalinina-Kowal]