Digitalizacja wczesnośredniowiecznych rzeźb kamiennych z Poganowa

rzeźbaDzięki współpracy z Fundacją Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna w Muzeum wykonano laserowy skan dwóch wczesnośredniowiecznych rzeźb kamiennych znalezionych na grodzisku i w miejscu ofiarnym w Poganowie. Stanowisko to, odkryte i badane przez archeologów z naszego Muzeum, jest jedynym obecnie znanym stanowiskiem archeologicznym z terenu Prus, na którym odkryte zostały wczesnośredniowieczne rzeźby kamienne. Jest to także jedyne w tej części pobrzeża Bałtyku wczesnośredniowieczne stanowisko ze stwierdzonymi i częściowo przebadanymi depozytami zwierząt, głównie koni, składanych w ofierze podczas obrzędów kultowych.

1

Wykonanie skanu laserowego rzeźb z Poganowa to pierwsza tego typu dokumentacja tajemniczych pruskich „bab” kamiennych. W wyniku sesji pomiarowej, przeprowadzonej przez pana Marcina Gładkiego z Fundacji Dajna, uzyskano dane odwzorowujące dokładnie wielkość i kształt skanowanych obiektów. Efektem opracowania tych danych będą dokładne, trójwymiarowe modele rzeźb. Oprócz skanowania rzeźb z Poganowa planowane jest wykonanie skanu kamienia, prawdopodobnie steli nagrobnej z V-VII w. odkrytej na cmentarzysku w Robawach.

Wyniki skanowania udostępnione zostaną w formie multimedialnej ekspozycji, w formie referatów na konferencjach naukowych oraz opublikowane zostaną w czasopiśmie „Modern Heritage” wydawanym przez Fundację Dajna i w specjalistycznych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.