Biblia w sztuce – wystawa grafiki

W dniu 6. października zapraszamy na godzinę 17.00 na otwarcie wystawy „Biblia w sztuce”. Na wystawę składa się 100 grafik o tematyce zaczerpniętej ze Starego i Nowego Testamentu. Eksponowane na wystawie prace – drzeworyty, litografie i serigrafie, wykonane zostały przez dziewięciu wybitnych artystów tworzących od XVI do XX w. – Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Gottfrieda Engelmanna, Gustava Doré, Marca Chagalla, Salvadora Dali, Otto Dixa, Oscara Kokoschkę oraz Andrzeja Strumiłły.
Wybrane na wystawę prace prezentują dwa różne sposoby przedstawiania treści religijnych – tradycyjny i nowoczesny. Nurt tradycyjny ilustracji biblijnej reprezentowany jest na wystawie przez prace Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Gottfrieda Engelmanna oraz Gustava Doré. Odmienne podejście do wykorzystywania tematyki biblijnej widoczne jest w umieszczonych na ekspozycji grafikach artystów tworzących w XX w.: Marca Chagalla, Salvadora Dali, Otto Dixa, Oscara Kokoschki oraz Andrzeja Strumiłły.
Wystawę przygotowała Mazurska Fundacja Sztuki ART PROGRESS.