Rotes Hausbuch – zbiór przywilejów dawnego Kętrzyna – Akademia 660-lecia

Zapraszamy na kolejne seminarium Akademii 660-lecia. W związku z rocznicą nadania przywileju lokacyjnego listopadowe spotkanie poświęcone będzie najstarszym dokumentom dotyczącym Kętrzyna. W zbiorach Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zachował się osiemnastowieczny rękopis z dawnego archiwum miejskiego, w którym umieszczono odpisy najważniejszych dokumentów dotyczących miasta. Oprócz odpisu aktu lokacyjnego z 11 listopada 1357 r. znajduje się tam także odpis dokumentu z 1378 r., w którym wielki mistrz Winrych von Kniprode potwierdził przywilej lokacyjny nadany 20 lat wcześniej przez Johana Schindekopfa. Znalazły się tam także odpisy nadań kolejnych gruntów leśnych w okolicy Nakomiad i Gierłoży, przywileju na zakup dąbrowy w okolicy dzisiejszych ul. Szpitalnej, Bałtyckiej, Budowlanej i Mazowieckiej oraz dokumentu z 1374 r., w którym komtur Bałgi Gotfryd von der Linde zezwolił mieszczanom na budowanie domów przy murach obronnych na prawie chełmińskim.
W czasie seminarium omówiony zostanie także akt lokacyjny wystawiony 11 listopada 1357 r. oraz zaprezentowane zostaną zasady sprawowania władzy w średniowiecznym Rastenburgu.
Zapraszamy.
PROGRAM:
Rotes Hausbuch – zbiór przywilejów dawnego Kętrzyna
Prezentacja zabytku Mariusz Wyczółkowski
Przywilej lokacyjny Kętrzyna – Jakub G. Każarnowicz
Wójt, sędzia, burmistrz– o władzach dawnego Kętrzyna – Mariusz Wyczółkowski