Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956 – otwarcie wystawy

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956″, które odbędzie się w dniu 26. października, o godz. 17.00. Po aresztowaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego 25 września 1953 r. służby bezpieczeństwa internowały Jego najpierw w Rywałdzie a następnie w kolejnych miejscach odosobnienia. Od 12 października 1953 do 6 października 1954 więziony był w klasztorze w warmińskim Stoczku Klasztornym, skąd przez zlokalizowane pod Kętrzynem lotnisko w Wilamowie wywieziony został do Prudnika. Ostatnim miejscem, w którym był przetrzymywany Prymas był klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy.
Ekspozycja dokumentuje kolejne miejsca uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, pochodzących ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym, Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych Sanktuarium pw. św. Józefa w Prudniku oraz cytaty z „Zapisków więziennych”.

Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku Delegaturę w Olsztynie we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej IPN, OBEP w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy, OBEP w Rzeszowie oraz OBEP we Wrocławiu Delegatura w Opolu.”

Autorką wystawy jest Renata Gieszczyńska z pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Olsztynie. Premiera ekspozycji miała miejsce 28 października 2011 r. w Warszawie.