Zabytki z loży masońskiej. Pierwszy pokaz nowej kolekcji Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zapraszamy na pierwszy pokaz nowych zabytków zakupionych do kolekcji masoników naszego Muzeum, który odbędzie się 23. stycznia o godzinie 17.00. Wśród obiektów zakupionych w 2017 r. znajdują się między innymi przedmioty z wyposażenia kętrzyńskiej loży, kielichy członków loży, laski należące do wieloletnich mistrzów loży.
Loża masońska „Drei Tore des Tempels im Rastenburg” założona została w dniu 9 października 1818 r. Spotkania członków loży początkowo odbywały się w domu w ogrodzie Szymona Küssnera, na tyłach dawnego gimnazjum. W latach 1851-1864 spotkania odbywały się w domu Luisa Kolmara na rogu ul. Królewieckiej i placu Wilhelma (obecnie ul. W. Sikorskiego róg placu J. Piłsudskiego). Projekt nowego budynku loży wykonał Herman Modricker. Uroczysta inauguracja odbyła się 24 września 1864 r. Kętrzyńska loża działała do 1935 r. Po rozwiązaniu lóż masońskich budynek przejęło miasto, od 1936 r. funkcjonowało tam pierwsze w mieście muzeum – Heimatmusem Rastenburg. Obecnie w budynku dawnej loży znajduje się między innymi oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W sierpniu ubiegłego roku, w ramach seminarium Akademii 660-lecia prezentowane były masonika znajdujące się w zbiorach naszego muzeum. Nowe zakupy wzbogaciły i urozmaiciły dotychczasową kolekcję.
Zapraszamy.