Przepraszam czy tu straszy? O zamkowych duchach i zjawach – Akademia 2020

Po długiej przerwie zapraszamy 13 października, na godzinę 17.00 do Muzeum na kolejne seminarium Akademii 2020. Będzie to zarazem inauguracja spotkań Akademii we wnętrzach odnowionego zamku.
Tegoroczne spotkania Akademii  miały być poświęcone tematyce zamkowej. A skoro mieliśmy rozmawiać o zamkach to przecież nie tylko o ich historii, architekturze czy znaleziskach archeologicznych. W cyklu zagadnień związanych z zamkami nie może zabraknąć także opowieści i legend o duchach i zjawach. Zebrał je i przedstawi niestrudzony poszukiwacz dawnych mazurskich i warmińskich opowieści dr Jerzy Marek Łapo z węgorzewskiego Muzeum Kultury Ludowej.
Przypominamy o konieczności dostosowania się do zaleceń związanych ze stanem epidemii i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem bezpieczeństwa.