Ostatnie dni Rastenburga

Kętrzyn, dawny Rastenburg, w swojej ponad 650-letniej historii miał okresy dynamicznego rozwoju, miał także lata zdecydowanie gorsze. Niekiedy epidemie, pożary czy wojny na całe dziesięciolecia ograniczały możliwości gospodarcze miasta i jego mieszkańców. Najtragiczniejszym okresem w dziejach miasta był koniec stycznia 1945 roku. 27 stycznia 1945 roku do Rastenburga wkroczyły wojska sowieckie…