Szkice z historii Kętrzyna – Motyw Ukrzyżowania w sztuce ze zbiorów Muzeum w Kętrzynie

W kolejnej prezentacji z cyklu Szkice z historii Kętrzyna przedstawiamy dwa zabytki o tematyce pasyjnej. Są to późnorenesansowe epitafium Albrechta von Barthein (zmarłego 1569) i jego żony Anny z domu von der Trenck (zmarłej 1578) namalowane przez Henryka  Königswiesera, nadwornego malarza księcia Albrechta Hohenzollerna i późnogotycki krucyfiks z Garbna, prawdopodobnie z początku XVI w., z warsztatu królewieckiego. Czym różnią się te przedstawienia? Zapraszamy do oglądania.