Akademia 2022 – Dwie skrzynie posagowe Katarzyny zu Dohna

Na kolejnym seminarium muzealnej Akademii 2022, Anna Malinowska z Muzeum Warmii i Mazur przybliża nam historię kolejnego z obiektów prezentowanych na wystawie „Cenne-Bezcenne-Nieutracone” – skrzyni posagowej Katarzyny zu Dohna pochodzącej z pałacu w Drogoszach. Do 1945 r. w pałacu znajdowały się liczne obiekty związane z kolejnymi właścicielami Drogosz. Po 1945 r. uratowane od zniszczenia zabytki trafiły w większości do muzeum w Olsztynie. Znalazła się tam także skrzynia posagowa Katarzyny zu Dohna wykonana z okazji jej ślubu z Magnusem Ernestem von Dönhoff. Inna skrzynia posagowa Katarzyny zu Dohna, wykonana z okazji jej pierwszego małżeństwa z Albrechtem von Rautter znajduje się w zbiorach naszego muzeum.

Kim była Katarzyny zu Dohna (1606-1659), jak wyglądały siedemnastowieczne przygotowania do ślubu? Czy zawierano małżeństwa z miłości? A może były to jedynie majątkowe kontrakty między dwoma rodami?

W drugiej części spotkania z koncertem muzyki klasycznej „Renesans Baroku” wystąpił zespół eQuatrio w składzie:
Monika Dondalska- skrzypce
Marek Ulański- skrzypce, altówka
Paweł Panasiuk- wiolonczela