Akademia 2023 – „Luterańskie epitafia ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie…”

„Luterańskie epitafia ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jako przykład mecenatu artystycznego w Prusach Książęcych.” – w ramach Akademii 2023 historię kolekcji epitafiów i portretów upamiętniających znajdujących się w zbiorach olsztyńskiego muzeum przybliża Anna Malinowska z Działu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego.