Akademia 2023 – „Portrety niemieckich świętych, czyli o zawiłych losach niektórych epitafiów…”

„Portrety niemieckich świętych, czyli o zawiłych losach niektórych epitafiów po 1945 roku”
W kościołach dawnych Prus Wschodnich przed 1945 rokiem znajdowały się, oprócz obiektów związanych ze sprawowanym kultem także i liczne epitafia. W niektórych ośrodkach, jak choćby w Kętrzynie, były to obiekty wysokiej klasy artystycznej i historycznej. Jak układały się losy tych zabytków po 1945 roku? Dlaczego część z nich ocalałą a inne zaginęły? O zaginionych, ocalonych i rozproszonych epitafiach opowiada Mariusz Wyczółkowski z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.