Akademia 2023 – „Ukrzyżowanie”. Rycina Gerarda Edelincka wg obrazu Eustachego Le Sueura

Tematem kolejnego spotkania muzealnej Akademii była rycina Gerarda Edelincka ze zbiorów kętrzyńskiego muzeum. O treści i symbolice dzieła, o siedemnastowiecznym malarzu, którego obraz stanowił inspirację dla powstania ryciny, oraz o słynnej rodzinie francuskich rytowników niderlandzkiego pochodzenia i wybitnym polskim artyście introligatorze, który dokonał powojennej konserwacji zabytku, opowiada Szymon Jan Parda z Muzeum im. W. Kętrzyńskiego.