Epitafia z terenu Prus – Akademia 2023

Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie muzealnej Akademii 2023. W programie dwa wystąpienia związane z otwartą niedawno wystawą „Mortem bonam vitae esse initium – Epitafia z terenu Prus z XVI-XVIII wieku”.

Anna Malinowska – Muzeum Warmii i Mazur
„Luterańskie epitafia ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jako przykład mecenatu artystycznego w Prusach Książęcych.”
Historię kolekcji epitafiów i portretów upamiętniających znajdujących się w zbiorach olsztyńskiego muzeum przybliży Anna Malinowska z Działu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego.

Mariusz Wyczółkowski – Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
„Portrety niemieckich świętych, czyli o zawiłych losach niektórych epitafiów po 1945 roku”
W kościołach dawnych Prus Wschodnich przed 1945 rokiem znajdowały się, oprócz obiektów związanych ze sprawowanym kultem także i liczne epitafia. W niektórych ośrodkach, jak choćby w Kętrzynie, były to obiekty wysokiej klasy artystycznej i historycznej. Jak układały się losy tych zabytków po 1945 roku? Dlaczego część z nich ocalałą a inne zaginęły? O zaginionych, ocalonych i rozproszonych epitafiach opowie Mariusz Wyczółkowski z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

 

Plakat - Akademia 2023