Kolejne spotkanie z cyklu Akademia 2023

„Cum pompa solenni wystawiwszy mauzoleum”… Denhoffów zgon, pogrzeb i upamiętnianie oraz scheda po Władysławie i Erneście.

Zapraszamy do Muzeum 24. października na godzinę 17.00 na spotkanie z cyklu Akademia 2023 poświęcone dwóm niezwykle ciekawym przedstawicielom rodziny Denhoffów. Pan Szymon Jan Parda, niejako kontynuując prezentowany już kiedyś w ramach naszej muzealnej Akademii wątek poświęcony służbie wojskowej i karierze politycznej Władysława i Ernesta Denhoffów, dwóch uczestników kampanii wiedeńskiej Sobieskiego w 1683 roku, zajmie się dalszymi ich losami. Tym razem przedmiotem szczególniejszego zainteresowania będą różne okoliczności śmierci obu krewnych, ich pogrzeby oraz sposoby upamiętniania pośmiertnego, a także kwestie ich zawiłych relacji rodzinnych oraz spuścizny po obu zmarłych żołnierzach.

Ernest Denhoff 1634-1693
Władysław Denhoff 1639-1683