„Ukrzyżowanie”. Rycina Gerarda Edelincka wg obrazu Eustachego Le Sueura – Akademia 2023

Na kolejnym spotkaniu muzealnej Akademii, we wtorek 18 kwietnia 2023 r., o godz. 17.00, zaprezentujemy interesującą rycinę ze zbiorów kętrzyńskiego muzeum. O treści i symbolice dzieła, o siedemnastowiecznym malarzu, którego obraz stanowił inspirację dla powstania ryciny, oraz o słynnej rodzinie francuskich rytowników niderlandzkiego pochodzenia i wybitnym polskim artyście introligatorze, który dokonał powojennej konserwacji zabytku, mówił będzie Szymon Jan Parda z Muzeum im. W. Kętrzyńskiego. Zapraszamy.