„Program ikonograficzny luterańskich epitafiów” – Akademia 2024

Zapraszamy do Muzeum 6 lutego na godz. 17.00 na kolejne spotkanie Muzealnej Akademii 2024, na wykład „Program ikonograficzny luterańskich epitafiów jako wyraz ambicji rodów szlacheckich”.

Budowanie wizerunku własnego rodu przez przedstawicieli rodów szlacheckich z terenu dawnych Prus to nie tylko pałace i dwory, nie tylko galerie rodowe gromadzące świadectwa świetności przodków.

O tym jak szlachta wykorzystywała sztukę jako narzędzie do autoprezentacji i komemoracji własnego rodu opowie Anna Malinowska z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.