„Wojciech Kętrzyński – autorytet w nauce i życiu”

Wykład prof. dr hab. Stanisława Achremczyka przybliża nam postać patrona miasta i patrona naszego Muzeum. Wojciech Kętrzyński, uznawany za autorytet przez sobie współczesnych, nie miał łatwej drogi życiowej. Swoją pozycję naukową budował przez lata ciężką pracą. W jaki sposób na jego życie wpłynął list od siostry o polskim pochodzeniu rodziny? Jak syn zgermanizowanego żandarma Józefa von Winkler z mazurskiego Leca doszedł do stanowiska dyrektora Zakładu Ossolineum we Lwowie? Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który odbył się w naszym Muzeum 15 stycznia 2024 r., w 106. rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego.