Pałace i dwory powiatu kętrzyńskiego

„Pałace i dwory” z terenu obecnego powiatu kętrzyńskiego są ważnym elementem krajobrazu kulturowego naszego regionu. Na terenie tym do dnia dzisiejszego występują liczne pałace i dwory. W wielu przypadkach wraz z podległymi im dawniej folwarkami tworzą zauważalne jeszcze w terenie układy przestrzenne. Zachowane założenia świadczą o dużej wiedzy i gospodarce przestrzennej ściśle powiązanej z warunkami terenowymi. Utrzymany po wojnie typowo rolniczy charakter tutejszej gospodarki przyczynił się do przetrwania tych założeń w często nienaruszonej formie. Niestety, coraz częściej padają one ofiarą niedoinwestowania tych ziem czy też zwykłej ludzkiej bezmyślności. To co przyczyniło się do zachowania tych elementów krajobrazu kulturowego, obraca się teraz przeciw nim. Kolejny paradoks historii.